De privacywetgeving AVG / GDPR specialist voor het MKB 2018-06-29T15:41:43+00:00

Selecteer je pakket

HELP MIJ KIEZEN
MEER WETEN?
Diensten Privacy Zeker Privacy Zeker PLUS Workshop Privacy
tot 20 personen
Extra diensten
Privacyreglement
Model verwerkersovereenkomst
Cookieverklaring
Verwerkingsregister
Datalekregister
Datalek ondersteuning
Updates (technisch en wetgeving)
Training medewerkers
Certificaat
Helpdesk Privacy Zeker
Extra
verwerkersovereenkomst
voor dienstverlening
naar klanten
Verwerkingsregister voor
klanten
Helpdesk voor
verwerkers
Extra diensten buiten
pakket
Workshop privacy tot 20
personen
Prijzen vanaf* € 175,00 € 175,00
Additioneel per jaar € 0,00 € 250,00
Tarief € 0,00 € 0,00 € 895,00 € 175,00
BESTELLEN BESTELLEN CONTACT CONTACT
*Prijzen voor de pakketen Privacy Zeker en Privacy Zeker PLUS zijn op jaarbasis en gebaseerd op het aantal
werkzame personen binnen de organisatie. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.