Wat is Privacy Zeker?

Privacy Zeker is een Legal Tech organisatie uit Amsterdam. We helpen ZZP’ers en MKB-ondernemingen om op een simpele en betaalbare manier te kunnen voldoen aan de privacywetgeving. Dat doen we op een toegankelijke en simpele manier, zonder lastig taalgebruik.

Waarom is Privacy Zeker opgericht?

Voordat Privacy Zeker begon was voor een ZZP’er of MKB-ondernemer de enige optie om advies over de privacywetgeving te krijgen het inschakelen van een dure advocaat of adviseur. Wij doen het op een andere manier; geen advocaat met een enorm uurtarief, maar een totaalpakket waarmee we ondernemers ontzorgen.

Waarom een abonnement?

De verplichtingen van de privacywetgeving en de inzichten en aanwijzingen van de toezichthouder wijzigen periodiek. Eenmalig alles opzetten is dan ook niet genoeg. Wij zorgen ervoor dat je updates krijgt bij wijzigingen. Ook als je zelf andere dienstverlening, bijvoorbeeld een klantenkaart, gaat inzetten helpen wij je met de verplichtingen die daarbij horen. Uiteraard is ook onze gratis helpdesk bij het abonnement inbegrepen.

Wat is bij het abonnement inbegrepen?

De intake, onze aanbevelingen, telefonische consults, het wettelijk verplichte datalekregister, verwerkingenregister, verwerkersovereenkomst(en) en interne procedures zijn onderdeel van het abonnement. Daarnaast stellen wij een privacyreglement op dat is afgestemd op de onderneming. Bij wijzigingen van de wetgeving of dienstverlening adviseren wij hoe hiermee om te gaan. Uiteraard is onze helpdesk altijd bereikbaar voor vragen en advies.

Ik word klant, wat zijn de volgende stappen?

Nadat je klant bent geworden via onze website vul je de intake in. Met de antwoorden op die vragen kunnen wij een inschatting maken van de privacyrisico’s en ons voorbereiden op de telefonische afspraak. Tijdens de afspraak bespreken we de antwoorden en stellen aanvullende vragen. Hierna kunnen we de aanbevelingen opstellen en het privacyreglement aanpassen op de onderneming. De aanbevelingen, documenten, interne procedures en andere onderdelen van het platform komen nadat de aanbevelingen zijn opgesteld beschikbaar op het platform. Na het opvolgen van de aanbevelingen ontvang je het Privacy Zeker certificaat! Daarna kun je onze online privacytraining volgen en houden we je met updates op de hoogte van veranderingen in de privacywetgeving. Iedere jaar doen we samen met jou een korte scan om te kijken of jouw privacybeleid en de maatregelen die daarbij horen nog voldoen.

Jullie doen heel veel, maar wat zit er niet bij het abonnement inbegrepen?

In principe zit de dienstverlening die veruit de meeste van onze klanten nodig hebben om aan de privacywetgeving te voldoen in de abonnementsprijs inbegrepen. Enkele van onze klanten hebben behoefte aan meer begeleiding buiten het abonnement, zoals een Privacy Officer of uitgebreid advies over hun verplichtingen als verwerker. Uiteraard kunnen we dit ook verzorgen, echter 95% van onze klanten heeft genoeg aan het abonnement.

Ik moet een Privacy Officer aanstellen, verzorgen jullie dat ook?

Soms verwerk je bijvoorbeeld zoveel bijzondere persoonsgegevens dat de privacywetgeving je verplicht een Privacy Officer aan te stellen. Deze moet o.a. bij jou op locatie toezicht houden op de naleving van de privacywetgeving. Omdat het maar om zo’n beperkt aantal bedrijven gaat die deze verplichting hebben is dit niet opgenomen in het abonnement. Uiteraard kunnen we deze functie wel vervullen door de inzet van een van onze gecertificeerde medewerkers.

Waarmee kan ik bij de helpdesk terecht?

De helpdesk ondersteunt met het beantwoorden van vragen over de privacywetgeving, het gebruik van ons platform en jouw privacybeleid. Ook bij een datalek nemen wij, na jouw melding, contact met je op om de te nemen maatregelen te bespreken. Bij vragen over de ontwikkeling van een nieuw product of dienstverlening helpen we je ook graag op weg. Heb je behoefte aan intensievere begeleiding dan pakken we dit graag op projectbasis voor je op.

Wat betaal ik voor mijn abonnement?

Simpel en betaalbaar, dat was het uitgangspunt van Privacy Zeker. En dat is het nog steeds. Vanaf €19 per maand heb je bij ons als ZZP’er het hele pakket. Met meer medewerkers betaal je meer voor je abonnement, maar het wordt per medewerker wel steeds goedkoper.

Voor mij geldt de privacywetgeving niet, toch?

We krijgen deze vraag vaak, maar helaas, bijna iedere onderneming in Nederland verwerkt persoonsgegevens en krijgt dus te maken met de verplichtingen vanuit de privacywetgeving. Voorbeelden van verwerken zijn het bijhouden van een personeelsadministratie, klantenbestand, CRM systeem of bijvoorbeeld het gebruik van cameratoezicht. Gelukkig hoeft het niet lastig te zijn om te voldoen aan de verplichtingen, Privacy Zeker helpt je met een totaalpakket speciaal gemaakt voor de ZZP’er en MKB-onderneming.

Wat als ik niet voldoe aan de wettelijke verplichtingen?

Als je geen maatregelen neemt om te voldoen aan de verplichtingen kun je een boete krijgen tot maximaal €20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Kies je er bewust voor om niet aan de slag te gaan met de verplichtingen dan zul je sneller een boete krijgen. Naast de boetes is het belangrijker om te kijken naar de reden van deze wetgeving; jouw klanten geven hun persoonsgegevens aan jou en daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het beschermen van het vertrouwen van klanten is voor veel van onze klanten de reden om met onze hulp aan de slag te gaan met de verplichtingen van de privacywetgeving. Met het Privacy Zeker certificaat kun je dat op een simpele manier laten zien aan je klanten.